Lučina

Obec Lučina se rozkládala v údolí Mže západně od Tachova, dnes se v místech, kde stávala, rozkládá vodní nádrž Lučina, která Tachov s okolím zásobuje pitnou vodou.

S první písemnou zmínkou o místě se setkáváme k roku 1523, kdy tu měl dvůr jistý Sorger. Hans Sorger se vyskytuje jako majitel dvora od roku 1542, od té doby je lokalita nazývána Sorgerhoff. V 17. století byl dvůr v majetku rytířské rodiny Wirsbergů. V roce 1696 koupil Sorghof majitel tachovského panství hrabě Losy a připojil jej k Tachovu. V roce 1744 získali Losyové i blízký železářský hamr.

Ves Sorghof – Lučina byla plánovitě založena teprve před rokem 1800. V roce 1838 se skládala ze dvou řad domů položených při cestě do Milířů. Roku 1939 měla obec se sousední Kameničkou a okolními samotami celkem 624 obyvatel převážně německé národnosti. Po roce 1800 tu v údolí řeky Mže vystavěla tachovská vrchnost nejprve železárnu s vysokou pecí, kterou v 50.–60. letech 19. století nahradila sklářská huť na tabulové sklo. Provoz sklárny byl ukončen kolem roku 1904. Poté se v krajině počal rozvíjet turismus, v Lučině a okolí stávalo několik výletních hostinců.

Po roce 1945 byla převážná většina původního německy mluvícího obyvatelstva vysídlena. Postupně zanikly i všechny restaurace a mlýny v okolí. Na počátku 70. let 20. století bylo ze vsi vystěhováno i české obyvatelstvo a ves kvůli nově budované přehradě zlikvidována. Přehradní hráz natrvalo uzavřela údolí Mže v letech 1971–1974. Výška koruny hráze dosahuje ode dna 23,5 m. Vodou přehrady byla ve skutečnosti zatopena pouze nejníže položená severní část obce, v níž se nacházela bývalá sklárna. Stopy usedlostí vlastní vsi se nacházejí po obou stranách silnice do Milířů.

Služby v okolí

Občerstvení

Vzdálenost od:

Praha - 163 km
Rozvadov - 31,5 km
Regensburg - 123 km

Chybí vám tu něco?