Zahájí

Zakladatelem vsi panského sídla a s ním spojeného statku byl skelmistr Pavel Schürer, který v roce 1607 koupil od císaře Rudolfa II. část hraničního lesa. Zároveň mu císař povolil vystavět na vymýcených pozemcích obytné budovy, sklárnu, pivovar, krčmu a masné krámy.Po čase však Schürer přišel do sporu s rodem Wirsbergů usazeným na německé straně hranice a statek Waldheim byl nucen prodat.

Po Schürerovi se tu vystřídali další urození majitelé – Colonové z Felzu, Lobkowiczové a Malovcové z Malovic, kteří se věnovali výrobě tabulového skla. Ta zde byla rozšířena především v 18. a 19. století. Brusírny a leštírny skla ukončily provoz teprve v roce 1938, kdy byly zabaveny jejich židovským majitelům. V roce 1930 mělo tzv. Přední Zahájí 27 popisných čísel, v nichž žilo 165 obyvatel, z toho 10 Čechů – příslušníků finanční stráže. V 50. letech 20. století byly usedlosti v Předním i Zadním Zahájí zbořeny v souvislosti s budováním hraničního pásma.

Pozůstatky zámku v Zahájí patří k nemnoha památkám této části Českého lesa, které nebyly po roce 1945 srovnány se zemí. Stalo se tak proto, že v roce 1945 byl již zámek zříceninou. Zámek, jehož majiteli byly české šlechtické rody Lobkowiczů a Malovců z Malovic, stával nad dnešním pěším přechodem Zahájí-Waldheim a zachovaly se z něho romantické zříceniny s rozlehlým sklepením. V blízkosti zříceniny jsou v bývalém parku zachovány zbytky rozlehlých pivovarských sklepů a viditelné místo, kde stávala pohřební kaple Malovců z roku 1843.

Vzdálenost od:

Praha - 181 km
Rozvadov - 15,2 km
Regensburg - 96 km

Chybí vám tu něco?