0248 červená, Broumov – Železná – délka 54,5 km

Zajímavosti na trase: Broumov – Jánský zámeček, Broumov – zámeček sv. Víta, Broumov – zámeček Neuhaimhausen, Broumov – kostelík sv. Anny, bývalé osady: Pavlův Studenec, Zlatý potok, Stoupa – pomník bývalé obce u Staré knížecí Huti, Nová Huť, Hraničky.