Partneři & 3K platforma

Koncepce organizace destinačního managementu je jediným nástrojem koordinované práce v oblasti cestovního ruchu v České republice. Nabízí jedinečnou možnost propojení spolupráce mezi podnikateli, obcemi, organizacemi a spolky.

3K PLATFORMA

3K platforma je stálá pracovní skupina tvořená zástupci klíčových aktérů cestovního ruchu v regionu, kteří mají praktické zkušenosti z oblasti cestovního ruchu.

Je vnímána jako funkční forma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu, případně i návazných odvětví a složek veřejné správy v destinaci za účelem podpory rozvoje turismu a rozvoje regionu.

Destinace Tachov na Zlaté cestě si jako vhodnou 3K platformu zvolilo pracovní skupinu.

Členové pracovní skupiny:

 • Pavel Bluma - ředitel MAS Zlatá cesta
 • Ing. Helena Červinková - předseda správní rady MAS Zlatá cesta
 • Mgr. Alexandra Hrušková - ředitelka REVIS Tachov
 • PhDr. Jana Hutníková - ředitelka Muzeum Českého lesa Tachov
 • Matouš Horáček - cestovatel, odborník na tvorbu webů a e-shopů
 • Petra Tikalová - Regionální informační centrum a Městské kulturní středisko Tachov
 • Zdeněk Procházka - historik území
 • RNDr. Tomáš Peckert, PhD. - AOPK CHKO Český les
 • Ing. Michaela Dvořáková - podnikatelka, členka zastupitelstva v Tachově

 Jednání pracovní skupiny probíhá dle aktuální potřeby, minimálně však 4x ročně.

PARTNERSTVÍ

Destinační společnost musí pracovat na bázi aktivního partnerství.

Aktivním partnerstvím se rozumí prokazatelná spolupráce na konkrétních aktivitách.

Naši partneři: 

 1. Gymnázium Tachov
 2. Ing. Helena Červinková
 3. Matouš Horáček
 4. Městské kulturní středisko Tachov
 5. Dům dětí a mládeže Tachov
 6. Obec Lesná
 7. Dr. Popov s.r.o.
 8. Divadelní spolek Komedyjanti
 9. FLEA s.r.o.
 10. RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D
 11. Reklamní Studio 3S
 12. SmeTu z.s.
 13. Obec Studánka
 14. SKI Klub Zlatý potok
 15. Muzeum Českého lesa v Tachově p.o.
 16. Regionální vzdělávací a informační středisko, p. o.
 17. Obec Ctiboř
 18. Klub vojenské historie a sportů Tachov, z.s.
 19. Dagmar Blumová
 20. CHODOVAR spol. s r. o.
 21. Pop Art Music Café - Michaela Dvořáková
 22. MIRESTA s.r.o. - MaMi Restaurant
 23. Město Tachov
 24. Dechový orchestr mladých ZUŠ Tachov, z.s.
 25. Komunitní aktivity Tachovska, z.s.
 26. Obec Lom u Tachova
 27. Genové sady Tachoska, z.s.
 28. Obec Částkov
 29. Obec Milíře
 30. Obec Dlouhý Újezd
 31. De Amor handmade - Šárka Hudečková