JEDNODENNÍ CYKLOVÝLET TIRSCHENREUTHSKOU KOTLINOU

Kategorie: 1 den
Zaměření: Cyklo
Náročnost: 3/5
Ke stažení: Mapa
Balíček č.: 151

Tato cyklotrasa Vás povede starou přírodní a kulturní krajinou Tirschenreuthské kotliny v regionu Stiftland podél řeky Waldnaab. Cestou objevíte jedinečná historická a geologická místa i půvabné krajské město. Po staré železniční trase se vrátíte do města knoflíků Bärnau se středověkým Historickým parkem
a nově objeveným maarem (forma sopečného kráteru). Nechte se okouzlit jemně kopcovitou krajinou Hornofalckého lesa a prožijte naplno její krásu.

Start/cíl: náměstí v Bärnau

Možnost parkování: náměstí v Bärnau, Historický park Bärnau-Tachov

Podrobnou trasu získáte kliknutím na text "Mapa trasy" pod názvem balíčku. Mapu lze stáhnout do mobilu přes mobilní aplikaci mapy.cz, která funguje i v offline verzi. Pomocí tlačítka "Navigovat" Vás mobilní navigace provede celou trasou.

Manuál ke stažení mapy naleznete ZDE.

TRASA

Po necelých 10 kilometrech na trase se nechte okouzlit kostelem ve vesnici Stein. Základní kámen k tomuto římsko-katolickému expoziturnímu kostelu sv. Vavřince (526 m n.m.) položil v roce 1762 opat waldsassenského kláštera Wigand Deltsch. Realizující architekt a klášterní stavitel Philipp Muttone je  zodpovědný za více stavebních děl v regionu, mj. za kamenný most Fischhof-Brücke v Tirschenreuthu. Krásný barokní interiér je viditelným důkazem kulturně-historického významu regionu Stiftland a staletí trvajícího vlivu kláštera ve Waldsassenu.

Ze Steinu nás cesta vede 1,2 km dále severním směrem do Liebensteinu, kde zabočíme doleva na krajskou silnici TIR5. Zde se u mostu přes řeku Waldnaab nabízí krátká zacházka pěšky k pouhých cca 200 m vzdálené a teprve v posledních letech obnovené zřícenině hradu. Informační tabule zde vysvětlují její historii.

Skalní věž s názvem „Hoher Stein" (Vysoký kámen, 510 m n.m.) z falkenberské žuly je ukázkou žokovitého zvětrávání, které se zde v regionu vyskytuje velice často. Rovněž jsou zde k vidění vzácně se vyskytující tzv. pseudoškrapy, forma zvětrávání, která je způsobená organickými a anorganickými kyselinami. Vzhledem k této vzácnosti byl geotop Bavorským zemským úřadem pro životní prostředí označen za cenný. (mapa bod č. 14)

Tirschenreuth byl po dlouhá desetiletí centrem německého porcelánového průmyslu. Důvodem byla kaolinová naleziště na území Schmelitzer Flur objevená v 30. letech 19. století. To odstartovalo také regionální industrializaci. Kaolin, v němčině označovaný také jako porcelánová zemina nebo bílá hlína, se skládá zejména z minerálu kaolinit. Je produktem zvětrávání živcových hornin a jiných jílových materiálů. Je hlavní součástí výroby „bílého zlata". V přírodě se vyskytuje poměrně vzácně. Německo přispívá do celosvětového množství produkce více než 15%, mimo jiné díky bohatým nalezištím v Horní Falci.

Kosek od bodu č. 21 naší mapy se nachází chráněný krajinný prvek Wolfenstein (Vlčí kámen, 525 m n.m.) je údajně starogermánský obětní kámen. Lidová pověst naproti tomu vypráví o klenotnici bohatě naplněné zlatem, stříbrem a drahými kameny, která se nachází pod kamenem a jejíž vchod máme hledat každoročně na Květnou neděli. Jisté však je, že se jedná o žulový útvar s hrubým zvětráváním do podoby tzv. vlněného pytle (žokovité zvětrávání), který je stejně jako i Hoher Stein u Liebensteinu zapsán jako geotop. Geologicky je mu velice podobný a pochází rovněž z období raného paleozoika.

Pod vlivem kláštera Waldsassen se Tirschenreuth od roku 1217 postupně rozvíjel v centrum rybníkářství a jedno z hlavních center historického regionu Stiftland. Jak město, tak i klášterní Rybí dvůr (Fischhof), dlouhou dobu letní sídlo waldsassenských opatů, se dříve nacházely jakoby na ostrovech ve dvou velkých městských rybnících, převážně zásobovaných vodou z řeky Waldnaab. V rámci malé Zemské zahrad-ní výstavy 2013 byl Rybímu dvoru/Fischhof zčásti navrácen jeho původní vzhled, a tak stál i most Fischhofbrücke, napodobující Kamenný most v Řezně a druhá nejvýznamnější mostní stavba v Bavorsku, po 200 letech opět ve vodě. Nyní tvoří tento šest hektarů velký nový městský rybník na tomto místě oázu odpočinku uprostřed města a je vedle velkého, otevřeného náměstí velkým lákadlem při každé návštěvě. K návštěvě zvou také Hornofalcké muzeum rybářství (Oberpfälzer Fischereimuseum) a muzeum Museumsquartier se speciálními tématy porcelán, betlémy a historie města.

V roce 2011 otevřel své brány přeshraniční Historický park Bärnau-Tachov. Jedná se o největší archeologický skanzen svého druhu v německy mluvících zemích. Ukazuje život ve třech různých skupinách sídel mezi 9. a 13. stoletím. V roce 2020 bylo v Bärnau navíc objeveno zaniklé sopečné jezero.

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ

Hned za Schafmühle doleva dolů z kopce k přehradě máme možnost si trasu prodloužit o 7 km a objet přehradu Liebenstein kolem dokola. V blízkosti břehu vede cesta (foto Liebensteinspeicher) skoro výlučně po lesních cestách proti směru hodinových ručiček kolem jezera, až dojedeme u osady Frankengut opět k silnici, zde doleva a po 650 m dojedeme k odbočce, na které jsme již dříve odbočili do Schafmühle.

MOŽNOSTI OBČERSTVENÍ A POSEZENÍ:

  1. Kolem náměstí v Tirschenreuthu a kolem parku u Rybího dvora (Fischhofpark) je možnost občerstvení v různých cenových kategoriích.
  2. Po 38 (nebo 45) kilometrech v sedle je na závěr výletu možnost posedět a občerstvit se na náměstí v Bärnau nebo také u Historického parku.

 ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA TRASE A OKOLÍ: