3679 zelená, Přední Zahájí – bývalá Stoupa, délka 8 km

Zajímavosti na trase: Naučná stezka Historie sklářství, Stoupa – památník.