Kostel sv. Jiří v Černošíně

Dominanta obce

Historickým památkám v obci Černošín dominuje kostel sv Jiří, který byl v obi připomínán již v roce 1374. 

VZNIK 

Současná barokní kostelní stavba situovaná v centrální části černošínského náměstí. Byla budována v letech 1711 - 1736 na půdorysu protáhlého osmiúhelníku s podélným polygonálně uzavřeným chórem, k němuž z jihu přiléhá čtvercová sakristie. K západnímu průčelí lodi je přestavěna hranolová věž s protáhlou cibulovitou bání, lucernou a bohatě členěným obvodovým pláštěm. 

ZASVĚCENÍ

Kostel sv. Jiří byl již roku 1374 veden jako farní. Původně byl zasvěcen sv. Michalovi. Po požáru v roce 1611 byl znovu postaven v roce 1614 a zasvěcen nynějšímu patronovi. Duchovní správu vedli řeholníci z Kladrub nebo Teplé. K dalšímu požáru došlo během třicetileté álky. Barokní podobu získal v letech 1711 až 176 na náklady hraběte Prospera ze Sinzendorfu. Stavba trvala 25 let.

VÝZDOBA

Strop lodi je vyzdoben freskou signovanou Václavem Schmittem s datem 1727. Kostelní zvon je vysoký 0,94 m a má v průměru 0,97 m. Zdobí ho stylizovaná větěvka, pás cípatých ornamentů z volut a řada visutých akanthů. Na plášti je viditelný obdélný rámec profilovaný s andílky v rozích. Všechny malby jsou z pol. 18. století. Autorem křížové cesty z koru 1860 je C. Sauersik. 

Kontakt

Kostel sv. Jiří

Nám. 1. máje, 34958 Černošín

Chybí vám tu něco?