Ostatní

Dům dětí a mládeže (Mraveniště), školské zařízení nabízející aktivity pro volný čas nejen pro děti – Tachov - www.ddmtachov.cz, Školní 1638, Tachov
Farmářské trhy Tachov, Pivovarská ul. – 1x měsíčně od března do prosince - www.zlatacesta.cz
Pravoslavné akce v regionu - Pravoslavná církevní obec v Tachově, v Lesné, v Milířích, v Halži, www.pravoslavnetachovsko.cz
Římsko-katolické akce v regionu Tachovská farnost, bohoslužby a mše svaté Tachov, Staré Sedliště, Částkov, Tisová - www.tachovskafarnost.cz