Čechy a Bavorsko na Zlaté cestě

Informace o projektu

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení atraktivity území okresů Tachov, Neustadt, Tirschenreuth a svobodného okresního města Weiden, které jsou propojené historickou zlatou cestou.

Destinace představuje oblast Českého lesa a Hornofalckého lesa s vysokou ekologickou hodnotou, která je součástí tzv. "zeleného pásu Evropy". Cílem projektu je tento společný kulturní a přírodní prostor zhodnotit a propagovat pomocí přeshraničně koordinovaných marketingových aktivit partnerů.

Doba trvání projektu

01.03.2018 - 28.02.2021

Výstupy projektu

 • Vytvoření tištěných materiálů
 • Turistické balíčky
 • Informační skládačka s mapou území
 • Publikace nabízející nejkrásnější výlety v regionech Tachov, Tirschenreuth a Neustadt
 • Přenosná zážitková karta (možnost soutěžit o ceny)
 • Dvojjazyčný magazín
 • Instalace nových zařízení
 • Interaktivní informační kiosky pro návštěvníky regionu
 • Samoobslužná foto místa (Fotopointy)
 • Venkovní zastřešená expozice
 • Značení části trasy historické Zlaté cesty
 • Propagace regionu
 • Distribuce vytvořených tištěných materiálů
 • Rozšíření nabídky webové prezentace
 • Inzerce v tisku
 • Natočení a opakované vysílání TV spotu v regionálních TV
 • Účast na veletrzích cestovního ruchu a dalších podobných akcích
 • Přeshraniční setkání aktérů rozvoje cestovního ruchu, propagace výstupů projektu

Partneři projektu

 • MAS Zlatá cesta, o. p. s. - Hlavní partner
 • REVIS Tachov
 • Město Tachov
 • Via Carolina e. V.