Zřícenina hradu Šelmberk

Historie

Hrad byl založen okolo roku 1300, pravděpodobně z důvodu ochrany rýžování zlata. Podle historika A. Sedláčka tu stával nedokončený hrad Šelmberk, který si budoval koncem 50. let 14. století bavorský rytíř Oldřich Valdauer. Zjistilo se, že hrad je stavěn na českém území, což představovalo nelegální stavbu. Kolem r. 1359 byl hrad na popud Karla IV. dobyt a zbořen.

Současnost

V současnosti hovoříme o téměř zaniklém hradu. Zřícenina se nachází nedaleko Zlatého potoka a asi 2 km severozápadně od pohraniční osady Ostrůvek. Na místě je dodnes patrné opevnění skalek, na kterých stával hrad. Zachovaly se pouze zbytky zdí. V terénu je místo značeno zelenou turistickou značkou.

Chybí vám tu něco?