Tachovský pramen minerálky

Windischgratzův pramen

Nenáročnou procházku je v Tachově možné podniknout také druhou z Knížecích alejí, která vede z města směrem k Oldřichovu. Na konci aleje se nachází pavilon s pramenem kyselky, jež se v minulosti používala k výrobě speciálního likéru. Pramen je v období letní sezóny možné ochutnat. Alej hojně využívají především cyklisté, in-line bruslaři a pěší.

Kníže Windischgrätz nechal v roce 1791 vysázet v Tachově alej, která se později stala významným promenádním místem Tachova. Alej, dnes zvaná jako Dlouhá či Knížecí) vede v západo–východním směru od Třídy Míru podél řeky Mže.

Oboustranné stromořadí je tvořeno přibližně 200 stromy o stáří 150 – 200 let. Mezi stromy naleznete lípu velkolistou i malolistou, jírovec maďal, javor klen, jilm horský, topol černý, olši lepkavou a javor mléč. Koruny stromů dosahují do výšky až 22 m, kmeny měří po obvodu od 64 do 310 cm. Od roku 1986 je alej chráněná jako krajinná dominanta.

Na východním konci aleje byl v roce 1853 objeven minerální pramen. Nad jeho vývěrem je dnes postavený zděný altán. Hygienická nezávadnost kyselky je každoročně kontrolována.

Od roku 1990 až do června roku 2004 byl pramen minerálky uzavřen z důvodu výskytu vyšších hodnot sledovaných látek. Poté byly znovu provedeny sanační práce a minerální voda je opět nezávadná a pitná. Studený pramen se vyznačuje zvýšeným obsahem železa. Otevírán je vždy od jara do podzimu.

Alej vybízí k pěší nenáročné procházce, zároveň je hojně využívána cyklisty a in-line bruslaři.

Služby v okolí

Vzdálenost od:
Praha - 157 km
Rozvadov - 22 km
Regensburg - 122 km

Chybí vám tu něco?