Bažantov

Bažantov, položený na opuštěné a špatně přístupné náhorní planině mezi Žebráky, Lesnou a Pořejovem, patřil kdysi mezi vsi tachovských Chodů. Byl založen ve starší středověké vlně kolonizace a osazen privilegovanými sedláky. První písemná zmínka o vsi se objevuje v roce 1361, existovala ale patrně již o století dříve. Ves soustředěná kolem velké okrouhlé návsi se třemi rybníky bývala poměrně rozlehlá. V roce 1654 tu žilo 33 poddaných se svými rodinami. Dne 27. srpna 1873 zachvátil obec zhoubný požár, mimo čp. 44, které stálo uprostřed návsi, vyhořely všechny usedlosti. Ves byla poté obnovena, domy dostaly zděnou podobu a mezi budovami staré a nové školy vyrostla kaple. V roce 1930 stálo v obci 55 domů, v nichž žilo 251 obyvatel německé národnosti.

V dubnu 1946 převzalo veškerý zabavený majetek v Bažantově, tj. celou obec (56 domů a usedlostí) Pastvinářské družstvo Tachov. Zachovalý a válkou nepoškozený Bažantov byl určen k dosídlení. Nejprve tu v zemědělství pracovali Němci, Bulhaři a Slováci. V roce 1955 bylo v Bažantově opraveno a zmodernizováno 21 domů a do obce zaveden elektrický proud. Roku 1956 byly opravené usedlosti dosídleny a každá z nově příchozích rodin získala státní příspěvek 8 000 Kčs. Adaptace domů byla ale provedena nekvalitně, stropy v místnostech se začaly propadat a stavitel zodpovědný za budovatelskou akci odsouzen za rozkrádání socialistického majetku. Pro existenci Bažantova to mělo fatální následky, v roce 1964 tu stály 4 poslední obydlené statky, jejichž obyvatelé „obec duchů" zanedlouho opustili. Mezi léty 1965–1970 byla obec s malebnou návsí, která by se dnes stala vyhledávaným sídlem chalupářů, zbořena za pomoci buldozérů.

Zaniklá obec obklopená pustou krajinou s neprůjezdnými komunikacemi leží i mimo značené turistické cesty. Orientace v zaniklé vsi je obtížná, na návsi se rozkládají 3 historické rybníčky proměněné v bažinaté tůně. Ze dvorů, které tu stály ještě před padesáti lety, se nezachovalo téměř nic. Viditelné zříceniny připomínají dům čp. 7, který byl opuštěn jako poslední a ponechán samovolné destrukci. Na okraji zaniklé obce při cestě do Pořejova stojí přírodní památka – Bažantovská lípa.

 

Vzdálenost od:

Praha - 166 km
Rozvadov - 33,8 km
Regensburg - 131 km

Chybí vám tu něco?