Zlatý Potok

Osada Zlatý Potok ležela v řídce osídleném území Českého lesa obklopená hlubokými pohraničními hvozdy 8 km západně od Lesné. Státní hranice tu vybíhala mohutným obloukem do Horní Falce a lesnaté území náleželo k nejvýznamnějším loveckým revírům tachovských Windischgrätzů, kteří tu postavili lovecký zámeček Ostrůvek zachovaný do současnosti.

Osada získala název po Zlatém potoku – Goltsbach, který je připomínán již roku 1587. Zprávy o rýžování a dolování zlata se sice v historických pramenech objevují, nikdy však nebyly nálezy zlata spolehlivě prokázány. Někdy jsou s těžbou drahého kovu a ochranou tohoto pohraničního území spojovány pozůstatky hrádku vybudovaného na skalce mezi Ostrůvkem a Zlatým Potokem. Hrádek je na turistických mapách označen názvem Starý zámek či Šelmberk a přístup k němu je vyznačen zelenou značkou. Podle německých pramenů se hrádek jmenoval Arnsberg nebo Ahornberg a byl kdysi v majetku kláštera ve Waldsassenu. O území kolem hrádku se vedly spory s českou stranou prezentované majiteli tachovského panství a držiteli německého Waldthurnu.

Tyto spory se dotkly i vlastního založení sklárny v lokalitě Zlatý Potok, kterou krátce po jejím dokončení dne 13. dubna 1736 napadli ozbrojenci z Waldthurnu a celou ji zničili. Tachovští sice sklárnu obnovili, ale již následujícího roku byla vypálena znovu za účasti údajně 300 poddaných ze statku Waldheim – Zahájí, který (stejně jako Waldthurn) vlastnili Lobkovicové.
Potřetí byla sklárna na Zlatém Potoce vystavěna v roce 1743 skelmistrem Janem Michaelem Fuchsem. V roce 1771 získal nájem sklárny Jan Kašpar Lenk, který tu zaměstnával 10–13 tovaryšů, kteří zpracovávali sklo ze čtrnácti sklářských pánví. V roce 1894 byl provoz sklárny ukončen a krátce po roce 1900 zmizela i její rozlehlá budova známá z historických fotografií.
Po zrušení sklárny se lokalita částečně vylidnila a počala sloužit jako výletní letovisko pro zimní sporty a letní turistiku. V roce 1930 zde stálo 6 domů, v nichž žilo 78 obyvatel. Vedle panské hájovny tu býval i hostinec Kladrauer Bierhalle, který čepoval windischgrätzské pivo z Kladrub. Osada ztracená v lesích za hraniční signálkou byla zničena již kolem roku 1950.

Po roce 1990 tu vyrostla lyžařská chata, k níž přibyl zanedlouho i další objekt využívaný lyžaři. Zlatý Potok je významnou křižovatkou značených turistických cest. V zimě tudy vedou i lyžařské stopy, které Čechy spojují s lyžařským areálem v německé Silberhütte.

Vzdálenost od:

Praha - 184 km
Rozvadov - 18,2 km
Regensburg - 98 km

Chybí vám tu něco?