Jedlina

Jedlina se rozkládala na pastvinách mezi zaniklými obcemi Zahájí a Hraničky necelé 2 km od státní hranice.

První pokus o založení vsi v pustém lese proběhl v roce 1626, kdy tachovské panství vlastnil Jan Filip Husmann z Namedy. Ten několika poddaným podstoupil půdu blíže lokality zvané Waldheim. V době třicetileté války ale toto osídlení zaniklo.

Německé jméno Neulosimthal získala po Janu Antonínu Losym z Losinthalu, dalším majiteli tachovského panství, který krátce po roce 1664 stál u jejího obnovení. V roce 1930 stálo v obci a okolních samotách celkem 93 domů, v nichž žilo 530 obyvatel. Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo vysídleno a obec položená v hraničním pásmu zbořena.

Areál zaniklé obce nebyl po roce 1990 nikdy upravován. Opraven byl německými rodáky pouze pomník obětem 1. světové války. V jeho blízkosti vystupuje hromada suti, v níž jsou ukryty zříceniny kostela svaté Anny, který byl vystavěn v roce 1816 a o věž rozšířen mezi roky 1854–1855. Kolem roku 1963 byl kostel odstřelen. Zdivo sestavené z mohutných přitesaných kvádrů je místy zachováno do výšky 2 m. Na počátku 90. let 20. století bylo ještě při okraji zaniklé obce u cesty do Hraniček zachováno rozlehlé podzemí a zříceniny tzv. Güntnerovy nemocnice. Tento rozlehlý objekt podobný zámku byl v posledních letech své existence využíván jako rota Pohraniční stráže. Uprostřed pastvin severozápadně od zaniklé obce leží zdevastovaný hřbitov ohrazený kamennou hradbou, který nebyl po roce 1990 upravován.

Zajímavou přírodní památkou položenou v lesích severovýchodně od Jedliny jsou žulové skalky nad zaniklou Kollerovou Hutí nazvané Muschelhütte. Zde se podle starých německých pověstí nacházela skrýš loupežníka Muschela.

Vzdálenost od:

Praha - 210 km
Rozvadov - 47 km
Regensburg - 60 km

Chybí vám tu něco?