Hraničky

Osada ležela v údolí potoka 2 km západně od Nových Domků. V roce 1716 byla v blízkosti pozdější vsi vystavěna sklárna, jejími zakladateli byli Kolowratové z Nových Domků, kteří toto rozlehlé lesnaté území vlastnili.

Již kolem roku 1732 dochází k přejmenování sklárny zvané do té doby Nová Huť na Reichenthal. Od roku 1730 tu již pracovala vrchnostenská železárna a několik hamrů. Železárna s vysokou pecí zanedlouho zanikla, ale hamry tu pracovaly dál až do roku 1867, kdy je koupila firma Kupfer a Glaser, která je přestavěla na brusírny a leštírny skleněných tabulí. Některé z těchto provozů pracovaly až do roku 1938. V roce 1930 zde v 53 domech žilo 334 obyvatel.

Po roce 1945 byla celá obec i se dvěma školami a výletními restauracemi srovnána se zemí. Srdcem Hraniček je malebná skupina tří mohutných lip doplněná dřevěným křížem. Ve stráni nad lipami stojí opravený památník obětem 1. světové války.
Asi 1 km od středu zaniklé obce stával Arnoštin či Nový hamr, jehož pozůstatky jsou dosud patrné. V jeho blízkosti rodáci z Německa opravili kovaný kříž, který byl v roce 1844 vykován právě na tomto hamru.

V okolí Hraniček je v lesích dochováno několik drobných památek nebo zajímavostí, např. poutní místo zvané Panenka a při něm pamětní kříž hajného Hettlera, kterého tu roku 1792 zastřelili pytláci, a další.

Vzdálenost od:

Praha - 171 km
Rozvadov - 6,5 km
Regensburg - 100 km

Chybí vám tu něco?