Větrov

Větrov byl jednou z osad Pavlova Studence, která byla položena v těsné blízkosti státní hranice. Pomístní název Baader Winkel je uveden již v hraniční smlouvě z roku 1548. Osada sama je ale mladšího data, v roce 1713 tu stály první tři usedlosti. V roce 1838 se osada skládala ze sedmi dřevěných usedlostí, které byly stejně jako v sousední Hraničné nebo Pavlově Studenci založeny na půdorysech uzavřených dvorců. Většina usedlostí roztroušených po pastvinách byla označena jmény tzv. po chalupě, která jsou někdy zapsána i do starých map. V roce 1930 tu stálo 20 domů, v nichž žilo 92 obyvatel německé národnosti a 8 cizozemců. Domy, které stály po obou stranách cesty, po níž dnes vede červená turistická značka, byly zbořeny v roce 1949. Dnes bychom jejich stopy marně hledali.

Hřebeny Českého lesa vytvářejí tzv. evropské rozvodí, velice dobře je tento jev viditelný na území bývalého Pavlova Studence a jeho osad. Zjednodušeně můžeme říci, že potoky, které pramení na západních svazích Českého lesa, odtékají do Německa a svými vodami zásobují Dunaj, který směřuje do Černého moře. Naproti tomu potoky a říčky, které pramení na východní straně hřebenů, odtékají do Čech, kde odvádějí své vody do Vltavy a Labe, které svoji pouť končí v Severním moři. Přímo na státní hranici u bývalého Větrova pramení potok Steinbach, jehož tok směřuje na západ do Německa a jen malý kousek od něho vyvěrá pramen Prudkého potoka, který stéká jižním směrem do vnitrozemí Čech.

Služby v okolí

Občerstvení

Chybí vám tu něco?