Nová Knížecí Huť

Nová Knížecí Huť bývala nejmladší, ale zároveň také nejdéle pracující sklárnou waldheimského statku. Její jméno bylo odvozeno od blízké Staré Knížecí Huti, lesní vísky, která je i dnes obydlena (označení "knížecí" získala podle svých majitelů z knížecího rodu Lobkoviců). Založení Nové Knížecí Huti je kladeno před rok 1738, kdy se v matrikách poprvé objevuje sousední Knížecí Huť s přídomkem Stará. Nejstarší přímé zprávy o nové knížecí sklářské huti nazvané poté Nová Knížecí Huť, se objevují v roce 1743, kdy ji měli v nájmu 4 sklářští mistři za roční poplatek 400 zlatých. Skláři se rychle střídali a lesní enkláva se rozrůstala. Na vlastní sklárnu, která vyráběla především tabulové sklo, navazovala kaskáda brusíren a leštíren skla poháněných vodní silou Huťského potoka. Kvůli zvýšení zásoby vody byla v těsné blízkosti sklárny vybudována nádrž, která v podobě přírodního jezera přežila do současnosti a připomíná nám, kde konkrétně Nová Knížecí Huť stávala.

Areálem Nové Knížecí Huti prochází Sklářská stezka, která má svůj počátek ve Staré Knížecí Huti. Pod hrází Huťského rybníka prochází zříceninami několika sklářských provozů. Jako první leží na její trase pozůstatky Anenské brusírny opatřené informační tabulí a modelem vodou poháněného lopatkového kola. Zcela unikátní podívanou nabízí upravené zříceniny Arnoštovy brusírny zvané také Nový provoz (Neuwerk). Zde si mohou návštěvníci prohlédnout unikátní leštírenský stroj vyrobený v roce 1910 klatovskou strojírnou Leopolda Schifauera. V roce 2013 byl kovový kolos zbaven nánosů suti, očištěn a při té příležitosti se objevil i vstup do podzemí, kde se nacházely transmise a ozubená soukolí, která pohyblivé části stroje roztáčela. V roce 2015 byla rekonstruovaná část leštírny zastřešena a doplněna informační tabulí. Zpřístupnění a úpravu technické památky podpořily finančními prostředky Lesy ČR. Areál Arnoštovy leštírny je celoročně volně přístupný. V jeho okolí se na Huťském potoce nacházejí i další zříceniny provozů spojených se sklářstvím, které v Českém lese již dávno vymizelo.

Vzdálenost od:

Praha - 175 km
Rozvadov - 42,9 km
Regensburg - 139 km

Chybí vám tu něco?