Pastvina

Osada Pastvina, položená v lesích mezi Studánkou a Lesnou, měnila v minulosti často své názvy. V roce 1523 byla dle německých historiků nazývána Unruhe a držel ji společně se Studánkou Ernest Stockauer. Historicky nepodložené zprávy kladou na nedaleký vrch Rozsochu tvrz Unruh, která střežila starou Schönwaldskou stezku. Další pověsti umisťují do lesů kolem Rozsochy tzv. divoké hony, jejichž hlavní postavou byl ohnivý rytíř s pekelnými psy a větrnými nevěstami, kteří při zuřivém létu nad krajinou vše ničili. Krátce po roce 1600 získali stateček Unruhe Habsberkové usazení na Dlouhém Újezdě.

Označení Helltrath, Hölltroth se objevuje na konci 17. století v tachovských matrikách. Na počátku 18. století tu stál hospodářský dvůr přináležející ke statku Lesná.

Založení a postupný rozvoj osady Pastvina začíná jako u jiných obdobně vzniklých lokalit po zániku vrchnostenského dvora. K rozprodávání vrchnostenských pozemků mezi poddané tu došlo pravděpodobně kolem roku 1800. V roce 1815 tu jsou připomenuti 3 první vlastníci chalup a pozemků. Rozvoj Pastvině přinesla i Schönwaldská stezka, dnešní kamenitá cesta, která byla v minulosti významnou spojnicí mezi Tachovem a Horní Falcí.

V roce 1930 zde stálo 17 usedlostí, v nichž žilo 87 obyvatel německé národnosti. Ve vísce stávaly i 2 výletní hostince. V čp. 1 žila rodina Hochmuthů, jejíž členové se živili kamenickým řemeslem a připomínají je i drobné kamenné památky v okolí.
Po roce 1945 nově dosídlené, ale záhy opuštěné domy v Pastvině postupně zanikaly. Do současnosti zůstalo pouze čp. 8, jehož původními obyvateli uchráněnými odsunu byla česko-německá rodina Hollickových. Opuštěné místo oživuje kaple sv. Vojtěcha vystavěná v roce 1887. V roce 1990 byla zříceninou, kterou v roce 1995 obnovili bývalí rodáci a příznivci Pastviny. Od 7. září 1997 je kaple vysvěcena.

Vzdálenost od:

Praha - 166 km
Rozvadov - 33,8 km
Regensburg - 130 km

Chybí vám tu něco?