Pastvina

Malá víska Pastvina byla osadou obce Studánka. Původně tu stávala lokalita zvaná Unruhe (Nepokoj), jejíž existenci kladou někteří badatelé již do roku 1523.

Pravděpodobně se k ní ale vztahuje až zpráva z roku 1607, kterou uvádí znalec místní historie Franz Schuster. Malý statek Unruhe získal za své služby Max Schreiner, který byl poslem manů tachovského manského obvodu. Následně drželi dvůr nazvaný Helltrath Habsbergové. Kolem roku 1800 byl panský dvůr rozparcelován a rozprodán poddaným, kteří si tu vystavěli několik domků. V roce 1930 zde stálo již 17 usedlostí a žilo 87 obyvatel.

Po odsunu německého obyvatelstva většina usedlostí zanikla, zůstal pouze jediný dům čp. 8 a zřícená kaplička sv. Vojtěcha z roku 1887. V roce 1995 byla kaple s propadlým krovem obnovena za přispění obyvatel z Německa a v roce 1997 slavnostně vysvěcena.

Vzdálenost od:

Praha - 166 km
Rozvadov - 33,8 km
Regensburg - 130 km

Chybí vám tu něco?