Pavlova Huť

Střed osady zvané Pavlova Huť ležel na Sklářském potoce vzdálen asi 1 km od státní hranice. Sklárnu, která dala osadě jméno, založili kolem roku 1743 skláři Baltazar a Michael Fuchsové. Původní název Glasshütte byl později rozšířen na Paulusbrunn Hütte, neboť ležela v blízkosti Pavlova Studence. Sklářská huť byla uzavřena kolem roku 1810, kdy její majitel původně významný a velice bohatý skelmistr Jan Kašpar Lenk, zkrachoval. V roce 1930 se víska založená v prostoru bývalé sklárny skládala ze 14 domů, v nichž žilo 86 obyvatel. Na Sklářském potoce pracovalo několik vodních provozů, které nahradily starší brusírny a leštírny skla, případně stoupy, které byly spojeny se zaniklou sklárnou. Historické jádro zaniklé vsi se nacházelo v místech bývalé sklárny, která se rozkládala nad Pavlovohuťským rybníkem. Ten se jako jediný viditelný pozůstatek bývalého osídlení zachoval do dnešních dnů. Nad jeho hrází vpravo stávala hájovna tachovského panství a další vrchnostenské objekty. Pod hrází ležely 2 vodní provozy naposledy nazývané Horní a Dolní Stockmühle využívané jako mlýny a soustružny. V 50. a 60. letech 20. století se v těchto místech usadili příslušníci PS, kteří tu měli svoji rotu. Ani po ní se nedochovaly žádné pozůstatky. Zbyly jen zápisy z utajovaných archivů StB, které nás informují o tom, že hráz Pavlovohuťského rybníka sloužila v 50. letech 20. století jako tzv. falešná hranice. Praktiky, které tu při akci zvané Kámen používala československá StB ovládaná komunistickým režimem proti běžencům, kteří směřovali za státní hranice, odhalila Václava Jandečková ve své knize Falešná hranice. Po roce 1945 čekala také tuto vysídlenou ves, položenou v blízkosti státní hranice, jistá likvidace. Dnes se v prostoru bývalé vsi nachází Huťský rybník s opravenou hrází, zbytky zaniklých objektů nejsou téměř patrné.

V roce 2017 byla za finanční podpory Lesů ČR obnovena lesní kaplička vystavěná při silnici ze Zadních Milířů do Pavlovy Huti. Kaple svaté Anny vybudovaná v roce 1935 byla zbořena v 50. letech 20. století. Roku 2015 odhalili dělníci její základy, na nichž byla o 2 roky později vystavěna podle historických fotografií kaple nová.

Vzdálenost od:

Praha - 175 km
Rozvadov - 43,5 km
Regensburg - 116 km

Chybí vám tu něco?