Pavlova Huť

Sklářskou huť tu kolem roku 1704 založili skelmistři Baltazar a Michael Fuchsovi. Sklárna se nacházela uprostřed pohraničního hvozdu a stejně jako okolní sklářské provozy využívala jeho dřeva k vytápění sklářských pecí. Později získala sklářská huť nazývaná prostě Glasshütte název Pavlova Huť – Paulusbrunn Hütte po blízkém Pavlově Studenci.

Největšího rozkvětu dosáhla sklárna v letech 1792–1810, kdy ji držel skelmistr Jan Kašpar Lenk, který tu i bydlel. Před rokem 1810 ale o všechen majetek přišel, sklárna zanikla a nebyla již obnovena. Její místo nad pavlovohuťským rybníkem zaujala hájovna tachovských Windischgrätzů popisovaná někdy jako zámeček a několik domků lesních dělníků.

V roce 1838 tu stálo 7 usedlostí, v nichž žilo 51 obyvatel. Stály tu také 2 mlýny s pilami využívané později jako soustružny dřeva. Po roce 1945 bylo původní německé obyvatelstvo vysídleno, usedlosti zbořeny a kraj v blízkosti státní hranice ovládly jednotky Pohraniční stráže.

Na místě vsi se zachoval pouze rybník, jehož hráz byla v nedávné době obnovena.

Vzdálenost od:

Praha - 175 km
Rozvadov - 43,5 km
Regensburg - 116 km

Chybí vám tu něco?